PAPI PANASZOK, 2000 ÉV MOZDULATLANSÁG

 Egyre több római katolikus pap panaszkodik: túlterheltség miatt nem tudják ellátni hivatásukat. Múlhatatlanul szükséges a 2000 éve modulatlan egyház megújulása, ezért a civil szervezet levélben fordult a Pápához és Erdő P. bíboroshoz az alábbi javaslatokkal.

– Tegyék lehetővé a papok házasodását, a családalapítást, ezzel is mérsékelve az egyház szolgálatában állók krónikus hiányát.

– Tegyék lehetővé, hogy a nők is gyakorolhassák a papi hivatást.

– Ne csak felszentelt papok, hanem a kereszténység elkötelezett hívei is vehessenek részt (ilyen kezdeményezés már történt) az egyház tanainak terjesztésében.

– Az egyház törekedjen a szertartások, oldottabb légkörének elérésére. Javasoljuk, hogy hangszeres zenéléssel, elsősorban a fiatalság megnyerése érdekében tegyék vonzóvá a szentmiséket.

– Az egyház a pártpolitikát mellőzve, erősítse a hívekben a nemzettudat érzését a beszédekben, az egyházi kiadványokban és más módokon.

– Látványos rendezvényekkel, és a magyar keresztény államiságot reprezentáló jelképek bemutatásával erősítsük hitünket, nemzettudatunkat (pl. Szent Korona és Szent Jobb országjárása).

 

HONFOGLALÁS 2000 EGYESÜLET – PANNONPULI.HU

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!